còn tổ chức thêm những mini event đi kèm để tăng tính hấp dẫn khi trải nghiệm.