Ở phần trước, chúng ta đã liệt kê 5 vị tướng đã từng khuấy đảo những meta đầu tiên trong trò chơi Liên quân mobile này nhưng đang chìm sâu vào quên lãng. Số lượng người chơi lựa chọn chúng ngày càng ít đi. Và bài viết hôm nay sẽ tiếp tục tìm hiểu xem, 5 vị tướng xấu số nào lại bị rơi vào danh sách này nhé.